Nettintro Support > Retningslinjer for annonsering

Retningslinjer for annonsering

Som annonsør forplikter du deg til å overholde disse retningslinjene, som definere hvilke annonser som er tillatt og hvilke nettsider annonsene kan lenke til.

1. Innhold i annonsen
2. Krav til landingssiden
3. Handlinger ved brudd på retningslinjene


1. Innhold i annonsen

Sist oppdatert: 25.04.2011

Annonser i Nettintro Annonseweb skal følge normale retningslinjer for publisering av innhold. Dette betyr at innhold som strider mot norsk lov ikke er tillatt, også markedsføringsloven, tobakksloven og alkoholloven.

Vi tillatter heller ikke annonser som har tekster som kan virke støtende eller krenkende.

Skriv ut | Permalenke | Til toppen2. Krav til landingssiden

Sist oppdatert: 25.04.2011

Landingssiden for en annonse, altså den siden personen som klikker på annonen havner på, skal på samme måte som innholdet i annonsen være i tråd med våre retningslinjer.

Dette betyr i praksis at landingssider som strider mot norsk lov, eller inneholder materiale som kan oppleves som støtende eller krenkende, ikke er tillatt.

Skriv ut | Permalenke | Til toppen3. Handlinger ved brudd på retningslinjene

Sist oppdatert: 25.04.2011

Nettintro ANS gjennomgår og kvalitetssikrer alle annonser som legges inn i Nettintro Annonseweb.

Annonser eller landingssider som ikke er i tråd med våre retningslinjer vil bli deaktivert og/eller slettet. Annonsører vil alltid bli varslet om dette i etterkant. Ved brudd på retningslinjene kreditteres ikke utsendte faktura.

Ved gjentatte brudd vil annonsørens konto bli sperret, og alle tilknyttede annonser deaktivert inntil forholdet er avklart.

Skriv ut | Permalenke | Til toppen
Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.