Support for Nettintro Publisering > Guider > Slik fungerer relaterte artikler

Slik fungerer relaterte artikler

Sist oppdatert: 30.01.2011

Relaterte artikler er kun tilgjengelig i Nettintro Publisering Premium.

Nettintro Publisering Premium gjør det mulig å automatiske vise frem en liste over artikler som er relevante i forhold til artikkelen den besøkende leser. Funksjonen er helautomatisk, men krever at artikkelen man leser har ett eller flere emneord tilknyttet seg. Vi skal i denne guiden vise deg hvordan man gir en artikkel emneord, hvordan man aktiverer funksjonen for relaterte artikler, og hvilke emneord man bør bruke.

Det første du må gjøre er å gi artiklene dine emneord. Har du bare noen få artikler er dette fort gjort ved å endre artiklene og angi emneord (som er det andre feltet under skillearket "Generelt"). Angi emneordene separert med kun et komma.

For dere som har veldig mange artikler har vi laget en funksjon som lar deg opprette emneord på flere artikler samtidig. Denne funksjonen finner du i kontrollpanelet under knappen "Publisering" og deretter "Oppdatér emneord", klikk på "Artikler". Her kan du skrive inn emneord for flere artikler samtidig, og deretter klikke lagre. Du vil da få opp de neste artiklene som ikke har emneord tilknyttet seg.

Det neste du må gjøre er å aktivere systemet for relaterte artikler. Først må du slå på "hovebryteren", som du finner i kontrollpanelet på siden "Innstillinger" (Admin), som det nederste valget under "Visningsvalg". Her krysser du av for "Ja" under valget "Aktivér relaterte artikler".

Som standard vil alle artikler ha aktivert relaterte artikler. Du har muligheten til å deaktivere dette for enkeltartikler. Under skillearket "Avansert" når du endrer eller legger til en artikkel kan du deaktivere funksjonen for den aktuelle artikkelen.

Hvilke emneord bør jeg bruke?

Det finnes ikke noe fasitsvar på hvilke emneord man bør bruke til en artikkel. Vi anbefaler deg å bruke emneord som ikke er for generelle, men heller ikke for spesielle. Den gylne middelvei er nok det beste alternativet. Ellers oppfordrer vi deg til å prøve litt og se hva som fungerer best for dine artikler.

Hvordan finner systemet relaterte artikler?

Systemet bruker en algoritme som søker gjennom alle artiklene i databasen og gir dem en poengsum som angir relevans. Hvor relevant en artikkel er avgjøres av hvor mange ganger emneordene til den opprinnelige artikkelen er brukt i den andre artikkelen, både som emneord, i tittelen, ingressen og hovedteksten. En artikkel som har ett av emneordene i tittelen vil få høyere relevans enn en artikkel som har ett av emneordene i hovedteksten.

I noen tilfeller vil det komme opp artikler som ikke er relatert til artikkelen man leser. Ofte vil disse være med grå tekst for å signalisere veldig lav relevans, men i tilfeller med få relevante treff kan disse artiklene kom høyt opp på listen over relaterte artikler. Vi anbefaler deg da å endre emneordene eller deaktivere relaterte artikler for den aktuelle artikkelen.

Tilbake til oversikt

Skriv innlegg


Dummy


Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.