Support for Nettintro Publisering > Vilkår for Nettintro Publisering > Tilgang til tjenesten

Tilgang til tjenesten

Sist oppdatert: 11.05.2011

Tjenesten kan kun benyttes av innehaveren av lisensen. En brukerkonto er personlig og skal kun benyttes av personen som eier kontoen. Det er ikke tillatt for lisenseieren å la andre privatpersoner, foreninger eller bedrifter benytte tjenesten, med mindre dette er avtalt på forhånd. Det er kun mulig å være innlogget med samme bruker fra én datamaskin av gangen. Dersom kunden ønsker at flere skal kunne administrere hjemmesiden, kan ekstra brukerkontoer opprettes mot økt månedsgebyr. Du kan opprette nye brukere ved å gå til "Kontoinnstillinger" og deretter skillearket "Admin-brukere". Klikk på knappen "Opprett ny bruker" for å kjøpe en lisensnøkkel og dermed opprette brukeren. Du må signere kjøpet for å bekrefte at du er kjent med at det vil bli fakturert ekstra for dette. Det vil bli fakturert fra og med den 15. i måneden brukeren blir opprettet. Dette blir normalt belastet neste faktura, men kan i noen tilfeller bli fakturert for med en gang, da frem til inneværende periode går ut.

Tilbake til oversikt

Skriv innlegg


Dummy


Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.