Publisert: 26.01.11 23:12
Sist oppdatert: 19.04.11 13:44


Nettintro Support > Vilkår for Nettintro Publisering

1. Inngåelse av avtale
2. Avtalens varighet
3. Tilgjengelighet
4. Oppdateringer
5. Tilgang til tjenesten
6. Betalingsvilkår


1. Inngåelse av avtale

Sist oppdatert: 11.05.2011

En avtale om bruk av Nettintro Publisering inngås ved bestilling av hjemmeside fra Nettintro ANS.

Ved å bestille eller videreføre et abonnement på Nettintro Publisering godtar man disse vilkårene i sin helhet.

Skriv ut | Permalenke | Til toppen2. Avtalens varighet

Sist oppdatert: 11.05.2011

En avtaleperiode er normalt 12 måneder, med mindre annet er avtalt på forhånd. Avtaleperioden fornyes automatisk med mindre Nettintro ANS har mottat en skriftlig oppsigelse senest 1 uke før ny periode starter.

Skriv ut | Permalenke | Til toppen3. Tilgjengelighet

Sist oppdatert: 11.05.2011

Vi skal gjøre vårt beste for at tjenesten skal være tilgjengelig til enhver tid. Det kan imidlertid oppstå feil hos våre leverandører som gjør det umulig å opprettholde tjenesten til enhver tid. Nettintro ANS kan ikke holdes økonomisk ansvarlig for tap av omsetning eller andre konsekvenser av nedetid som måtte oppstå.

Skriv ut | Permalenke | Til toppen4. Oppdateringer

Sist oppdatert: 11.05.2011

Tjenesten vil bli oppdatert fortløpende, og under en oppdatering kan det i kortere perioder oppstå feil eller episoder der tjenesten er utilgjengelig. Vi vil forsøke å ikke la dette påvirke selve hjemmesiden, men kan ikke garantere at hjemmesiden ikke blir berørt. Alle oppdateringer som kan forårsake dette vil bli gjennomført på kveldstid, og det vil bli varslet på forsiden av kontrollpanelet eller pr. e-post i god tid før oppdateringen.

Skriv ut | Permalenke | Til toppen5. Tilgang til tjenesten

Sist oppdatert: 11.05.2011

Tjenesten kan kun benyttes av innehaveren av lisensen. En brukerkonto er personlig og skal kun benyttes av personen som eier kontoen. Det er ikke tillatt for lisenseieren å la andre privatpersoner, foreninger eller bedrifter benytte tjenesten, med mindre dette er avtalt på forhånd. Det er kun mulig å være innlogget med samme bruker fra én datamaskin av gangen. Dersom kunden ønsker at flere skal kunne administrere hjemmesiden, kan ekstra brukerkontoer opprettes mot økt månedsgebyr. Du kan opprette nye brukere ved å gå til "Kontoinnstillinger" og deretter skillearket "Admin-brukere". Klikk på knappen "Opprett ny bruker" for å kjøpe en lisensnøkkel og dermed opprette brukeren. Du må signere kjøpet for å bekrefte at du er kjent med at det vil bli fakturert ekstra for dette. Det vil bli fakturert fra og med den 15. i måneden brukeren blir opprettet. Dette blir normalt belastet neste faktura, men kan i noen tilfeller bli fakturert for med en gang, da frem til inneværende periode går ut.

Skriv ut | Permalenke | Til toppen6. Betalingsvilkår

Sist oppdatert: 11.05.2011

Faktura med forfallsdato 10 dager etter utsendelse vil bli sendt ut ved dato for fornyelse av avtalen. Det blir sendt en automatisk påminnelse pr. e-post til lisenseieren ca. én uke før lisensavtalen fornyes.

Tjenesten vil bli deaktivert dersom faktura ikke er betalt innen 45 dager etter forfallsdato. Reaktivering skjer ikke før betaling er registrert.

Prisene kan endres uten forvarsel, men vil ikke være gjeldende før neste avtaleperiode. All fakturering skjer etter gjeldende priser som er å finne på vår hjemmeside. Det refunderes ikke penger ved oppsigelse.

Skriv ut | Permalenke | Til toppen
http://nettintro.no/no/support/?faqID=13&feID=92&print=1 - 05.07.22 14:57