Publisert: 26.01.11 23:12
Sist oppdatert: 19.04.11 13:44


Nettintro Support > Generelle abonnementsvilkår

1. Definisjon av abonnement
2. Bestilling av abonnement
3. Prisendringer
4. Fornyelse av abonnement
5. Oppsigelse av abonnement


1. Definisjon av abonnement

Sist oppdatert: 10.05.2011

Et abonnement er en tjeneste eller et produkt hvor det inngås en tidsubegrenset avtale eller bestilling, og hvor tjenesten eller produktet faktureres for en tidsbegrenset periode av gangen.

Skriv ut | Permalenke | Til toppen2. Bestilling av abonnement

Sist oppdatert: 10.05.2011

Når det bestilles en tjeneste eller et produkt som pr. ovenfornevnte definisjon er et abonnement, vil disse abonnementsvilkårene tre i kraft.

Skriv ut | Permalenke | Til toppen3. Prisendringer

Sist oppdatert: 09.04.2013

I løpet av et abonnement kan prisen for de bestilte tjenester eller produkter bli justert. Dersom dette skjer, og justeringen gjør tjenesten eller produktet mer enn 10% dyrere, vil berørte kunder få beskjed om dette i god tid før abonnementet fornyes.

Skriv ut | Permalenke | Til toppen4. Fornyelse av abonnement

Sist oppdatert: 10.05.2011

Alle abonnementer vil automatisk fornyes når inneværende periode utløper, med mindre det er mottatt oppsigelse (se Oppsigelse av abonnement). I noen tilfeller, avhengig av hvilken tjeneste det gjelder, vil kunden få et varsel pr. e-post før abonnementet fornyes.

Skriv ut | Permalenke | Til toppen5. Oppsigelse av abonnement

Sist oppdatert: 09.04.2013

For at en oppsigelse skal være gyldig må den være oss i hende senest én uke før abonnementet fornyes, slik at vi kan oppdatere våre systemer før ny abonnementsperiode starter.

Utsendte faktura kreditteres ikke med mindre oppsigelse er mottatt innen fristen nevnt ovenfor.

Skriv ut | Permalenke | Til toppen
http://nettintro.no/no/support/?faqID=12&feID=88&print=1 - 25.07.24 01:42